Digitaal aangifteUiteraard zijn wij ten aanzien van het digitaal doen van aangiftes “up to date”.
 

Uw aangiftes worden electronisch ingezonden via een professioneel fiscaal aangifte softwareprogramma, wat speciaal is ontwikkeld voor de
digitale communicatie tussen de Belastingdienst en fiscale intermediairs.

Dit berichtverkeer verloopt via het door de overheid aan ons verstrekt Bapicertificaat.

Per 01-01-2013 dienen de aangiftes, krachtens wettelijke bepalingen worden ingezonden middels een SBRPKI certifcaat.

De aangiftes dienen dan te voldaan aan de Standard Business Reporting.

Uiteraard zullen wij vanaf deze datum de aangiftes conform SBR inzenden.

Indien u de fiscale aangiftes dan via ons laat verzorgen dan kan het verstrekken van uw persoonlijk wachtwoord en pincode voor in te loggen op de site van belastingdienst achterwege blijven.